Du har inga varor i din varukorg.

Ångerrätt

I enlighet med gällande konsumentskyddslag så har du vid köp av varor hos Voked.com alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Inom 14 dagar från det att du eller ditt ombud har mottagit den beställda varan har du alltså rätt att ångra ditt köp genom att meddela Voked.com

Ångerrätten gäller inte för följande typer av varor:
Varor med bruten försegling som inte kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl (exempelvis kosmetiska produkter, badkläder, underkläder och liknande produkter.
)

Varor som är skapade genom vårt verktyg ”Skapa egen design”, såsom instaprint, designmotorn eller kartfunktionen.


I samband med beställning av en vara där ångerrätten inte gäller, framgår detta tydligt. Har en vara förseglats så får du inte bryta förseglingen om du vill kunna utöva din ångerrätt. Ångerrätten upphör alltså när förseglingen har
brutits.

Ifall du vill ångra köpet skall du, innan ångerfristen löpt ut, skicka ett meddelande till Voked.com där du anger ditt namn, adress, ordernummer, faktura nummer samt namnet på varan. Du kan också använda dig av den standardblankett för ångerrätt som Konsumentverket har tagit fram (se www.konsumentverket.se).

När ångerrätten utövas betalar du för returfrakten och ansvarar för varans skick efter det att du mottagit varan samt under returfrakten. Returen skall skickas inom 14 dagar från det datum du skickade meddelande om utövade av din ångerrätt lämnats till Voked.com. Varan skall vara i fint skick, i orginalkartong/förpackning och skall vara väl emballerad. Returer gör enligt följande steg som du hittar här.

När du ångrar ditt köp betalar Voked.com tillbaka det belopp som du betalat för varan exclusive leveranskostander & returfrakt. På beloppet som skall återbetalas har Voked.com rätt att dra av summan motsvarande värdeminskningen jämfört med varans ursprungliga värde. Detta gäller om och i den mån sådan värdeminskning beror på ifall du har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa varans funktion och egenskaper.

Voked.com kommer att snarast återbetala dig beloppet, dock senast inom 10 dagar från det datum Voked tagit emot meddelande angående utövande om ångerrätten. Återbetalning behöver dock inte ske försen varan har inkommit på Voked.coms lager eller genom att du kan bevisa att varan har skickats tillbaka, genom t ex ett inlämningskvitto. Återbetalningen sker via det betalningsalternativ du valde, förutsatt att det inte finns hinder för sådan återbetalning.