Du har inga varor i din varukorg.

Allmänna villkor

Dessa allmänna villkor gäller för dig som konsument (kund) när du beställer via Voked.com och relaterade sidor. Avtal som ingås mellan dig och Voked Media AB, (Voked.com), 559151-3550 Kontaktdata och annan information om Voked.com finns på webbplatsen. Villkoren gäller endast de konsumenter som lägger en eller flera beställning via Voked.com.

För att beställa från Voked.com måste du ha fyllt 18 år. Voked.com accepterar, enligt svensk lag inte kreditköp under 18 års ålder. Voked.com förbehåller sig rätten att i enskilda fall ändra eller avbryta din beställning, om du till exempel har angett felaktiga personuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar.

Voked.com förbehåller sig rätten till att en produkt kan bli utsåld och att det vara bild/skrivfel på webbplatsen, till exempel fel i produktbeskrivningen, felaktiga priser, såsom förändringar i priser från leverantör eller valutaförändringar, alternativt felaktig information om huruvida en produkt är lager.

Voked.com förbehåller sig rätten att ändra eller uppdatera eventuella fel när som helst. Om en felfrekvensen av pris angetts är ett objekt som du beställt kommer Voked.com givetvis meddela dig om det korrigerade priset och vänta på godkännande från dig innan din beställning kommer att packas och skickas.

Informationen på denna webbplats skyddas av immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Företagsnamn, varumärken, bilder och grafik, produktnamn, layout, design, tjänster, produkter för information och annat innehåll kan inte användas eller kopieras utan skriftligt medgivande från Voked.com

Bilderna på webbplatsen skall endast ses som illustrationer. Bilderna kan inte garanter att återge dess exakta utseende, funktion eller ursprung. Voked.com ansvarar inte för information på siten från en tredje part.

Avtal och Order
För att göra ett köp via Voked.com måste du gå med på villkoren. Genom att acceptera villkoren samtycker och förbinder du till att följa villkoren till fullo och godkänner att du tagit del av informationen och samtyckt till användning av personlig information och användning av cookies enligt Voked.com integritetpolicy här.

Köpeavtalet sluts när Voked.com bekräftat din beställning och du har fått en orderbekräftelse som skickas till din e-post. Spara orderbekräftelsen om du behöver kontakta kundservice. Du kan avboka din order fram till att Voked.com har bekräftat köpet. Om ordern avbryts/upphävs ska Voked.com återbetala det belopp som du eller ditt betal/kreditkortsföretag har debiterats angående din beställning.

Innan du väljer att beställa på Voked.com rekommenderar vi dig att skapa ett användarkonto. Du kommer att bli ombedd att lämna viss personlig information när du skapar ett konto och/eller utför en beställning. Du samtycker till att all information du lämnar är korrekt och fullständig, samt att du är ansvarig för eventuella fel för den information du har uppgett. Information om behandling av personuppgifter hittar du här.

Om misstanke om missbruk av ditt konto uppstår eller brott mot villkoren har Voked.com rätt att häva avtalet. Voked.com har också rätt att ge dig ett nytt användarkonto.

Betalning, priser och skatter
Vid beställning via hemsidan gäller de priser som anges på webbplatsen.
Priserna är angivna i svenska kronor och är inklusive 25% moms. Frakter och eventuella avgifter är inte inkluderade och anges separat. Du betalar på det sätt som anges på webbplatsen. Läs mer om våra betalsätt och rabatte
r här.

Voked.com har rätt att ta betalt redan i samband med beställningen, om inte fakturabetalning eller annan betalningsmetod valts av dig och godkänts av Voked.com.

För fakturabetalning eller delbetalning kan Voked.com eller dess samarbetspartner göra en kreditkontroll. Du kommer i sådana fall att informeras om det. Voked.com förbehåller sig rätten att ändra betalningsmetod, om den metod som valts av dig av någon anledning inte fungerar. Voked.com förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalningsmetoder. Observera att det kan finnas eventuella begränsningar på de betalningssätt som anges på webbplatsen.

Kampanjer och erbjudanden
Voked.com kan erbjuda kampanjer som har bättre villkor än de som anges i de allmänna/generlla villkoren. Exempelvis avseende betalning eller längre ångerrätt. Särskilda villkor kan gälla för särskilda varor eller så länge kampanjen är aktiv. Voked.com förbehåller sig rätten att när som helst återkalla kampanjer och erbjudanden. På vissa varor på webbplatsen under en begränsad tid och så långt lagret räcker.

Leverans och transport
Produkter från Voked.com levereras normalt inom så många arbetsdagar som anges på webbplatsen (2-3 arbetsdagar). Om inte annat överenskommits (t.ex. om ett objekt inte är tillgängligt och det är gjort en reservation eller förhandsbeställning) levereras varor senast inom 30 arbetsdagar från det datum Voked.com bekräftade ordern, (orderbekräftelsen). Information angeående leverans och leveransvillkor hittar du här.

Förväntad leveranstid anges i orderbekräftelsen eller på hemsidan.

Om leverans tar längre tid än förväntat/avtalat så tar Voked.com kontakt med dig om eventuell anledning. Om inte annat överenskommits och leverans tar mer än 30 dagar och det beror inte på kunden, så har du rätt att häva köpet.

Paketet skall lösas ut inom den tid som anges i meddelandet från leverantören/transportören.

Paketet skall normalt hämtas personligen av dig med giltig legitimation och tillsammans med avi/meddelande från transportören. Du får alltid ett meddelande/avi om var och när paketet hämtas. Meddelandet kan komma via vanlig post, e-post och, eller om du har angivet telefonnummer via sms. Om du inte hämtar ut paket inom den tidsram som transportören har angivit i meddelandet/avin har Voked.com rätt att fakturera dig 199sek i frakt och administratörskostnader.

Ångerrätt
I enlighet med gällande konsumentskyddslag så har du vid köp av varor hos Voked.com alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Inom 14 dagar från det att du eller ditt ombud har mottagit den beställda varan har du alltså rätt att ångra ditt köp genom att meddela Voked.com

Ångerrätten gäller inte för följande typer av varor:
Varor med bruten försegling som inte kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl (exempelvis kosmetiska produkter, badkläder, underkläder och liknande produkter.)

Varor som är skapade genom vårt verktyg ”Skapa egen design”, såsom instaprint, designmotorn eller kartfunktionen.

I samband med beställning av en vara där ångerrätten inte gäller, framgår detta tydligt. Har en vara förseglats så får du inte bryta förseglingen om du vill kunna utöva din ångerrätt. Ångerrätten upphör alltså när förseglingen har brutits.

Ifall du vill ångra köpet skall du, innan ångerfristen löpt ut, skicka ett meddelande till Voked.com där du anger ditt namn, adress, ordernummer, faktura nummer samt namnet på varan. Du kan också använda dig av den standardblankett för ångerrätt som Konsumentverket har tagit fram (se www.konsumentverket.se).

När ångerrätten utövas betalar du för returfrakten och ansvarar för varans skick efter det att du mottagit varan samt under returfrakten. Returen skall skickas inom 14 dagar från det datum du skickade meddelande om utövade av din ångerrätt lämnats till Voked.com. Varan skall vara i fint skick, i orginalkartong/förpackning och skall vara väl emballerad. Returer gör enligt följande steg som du hittar här.

När du ångrar ditt köp betalar Voked.com tillbaka det belopp som du betalat för varan exclusive leveranskostander & returfrakt. På beloppet som skall återbetalas har Voked.com rätt att dra av summan motsvarande värdeminskningen jämfört med varans ursprungliga värde. Detta gäller om och i den mån sådan värdeminskning beror på ifall du har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa varans funktion och egenskaper.

Voked.com kommer att snarast återbetala dig beloppet, dock senast inom 10 dagar från det datum Voked tagit emot meddelande angående utövande om ångerrätten. Återbetalning behöver dock inte ske försen varan har inkommit på Voked.coms lager eller genom att du kan bevisa att varan har skickats tillbaka, genom t ex ett inlämningskvitto. Återbetalningen sker via det betalningsalternativ du valde, förutsatt att det inte finns hinder för sådan återbetalning.

Några av de produkter på Voked.com kan omfattas av garanti. I dessa Villkor eller på webbplatsen hittar du information om ett visst objekt under garanti. Din orderbekräftelse är ditt inköpsbevis. Garantin täcker endast produktionsfel och inte fel som uppstår som du orsakat vid användning av produkten.

Garantin täcker varor som är felaktiga enligt gällande konsumentlagar. Kunder som vill hävda fel måste kontakta Voked.com direkt när felet upptäcks. Kontaktuppgifter finns på hemsidan. Allt inom två månader från den dag du upptäckt felet alltid anses vara att ha lämnats in i tid. Du har 2 års garanti på varor som köpts från Voked.com eller 5 år om produkten är tänkt att hålla betydligt längre. 

Så fort felet är godkänd, kommer Voked.com att ersätta dig enligt gällande konsumentlagstiftning. Voked.com strävar efter att detta skall ske inom 30 dagar från mottagandet av klagomålet, men det kan ta längre tid. Voked.com förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är defekt enligt gällande konsumentskyddslagstiftningen. För klagomål som uppstår efter Voked.coms hantering så följs beslut från allmänna reklamationsnämden.

Länkar
Hos Voked.com kan det finnas länkar till andra webbplatser. Dessa platser har Voked.com ingen kontroll över och vi kan inte ta ansvar för personuppgifter policyn eller innehåll. Om du tar dig från Voked.com genom länkar så läs gärna policyn för just den sajten.

Force majeure
Voked.com kan inte hållas ansvariga för förseningar när omständigheterna är utom Voked.coms kontroll, såsom vid krig, blixtnedslag, brand, arbetskonflikter, förändrade statlig lagstiftning, terroristangrepp, elektroniska fel, tekniska problem, telefon/data linjer ur fuktion eller andra kommunikationsfel. Förseningar från leverantörer på grund av omständigheter som anges häri.
Detta betyder att detta avtal inte behöver fullgöras till viss eller hel del. Om detta inträffar kommer vi att underrätta kunden om detta. Har omständighet varat längre än två månader, har både kunden och Voked.com rätt att annullera ordern omedelbart.

Eventuella ändringar i allmänna villkor
Alla ändringar som berör de allmänna villkoren kommer att läggas ut på hemsidan.
Om en ändring är nödvändig för att åtgärda störningen eller för att uppfylla tekniska eller juridiska krav Voked.com förbehåller sig Voked.com rätten att göra ändringar i de allmänna villkoren. Ändringar gäller från den tidpunkt då godkännande (genom köp eller när kunden besöker webbplatsen), alternativt 30 dagar efter Voked.com informerat dig om ändringarna.

Voked.com rekommenderar att du håller dig uppdaterad på hemsidan regelbundet för att vara medveten om eventuella förändringar.

Ogiltlighet
Om den behöriga domstolen eller myndigheten finner någon bestämmelse i dessa villkor ogiltig eller ogenomförbar, skall den relevanta bestämmelsen och alla andra bestämmelser fortsätta att gälla och verkställas i den utsträckning tillämplig lag tillåter. De bestämmelser som förklarats ogiltig eller ogenomförbar kommer att ersättas av de relevanta rättsliga riktlinjer och råd.

Tillämplig av lag och tvister
Tvister om tolkning eller tillämpning av dessa villkor skall tolkas i enlighet med svensk lag och skall avgöras av domstolen i Sverige. Tvister skall i första hand behandlas i förståelse mellan kunden och kunden Voked. Om en eventuell tvist uppkommer följer Voked.com konsumentsverkets beslut.

Dessa villkor har fastställts av Voked.com (Voked Media AB) den 21/10 - 2017